להלן התארגנות מנהלתית וביצועית לקראת סדנת הישרדות

 

"שטח" חברה פטורה מ- מ.ע.מ. מספקת קבלות

הדרכה- מדריך "שטח"- עד 20 חניכים - עלות 1500 ₪ ליממה בשטח

הכנה-  מדריך "שטח" – לכל גודל קבוצה -  עלות 500 ₪ + נסיעות

ציוד ומנהלות שהגוף המשתתף בסדנה אחראי להם

ציוד אישי לכל משתתף – לפי רשימה שתקבלו מאיתנו.

מזון – בנוי לחוליות לפי רשימה מאיתנו, עלות כ10 ₪ ליום

הסעות – הלוך לעין גדי, חזור ממצדה.

רכב מנהלה – ג'יפ + עגלה + כלי מים בכמות מס. משתתפים X10 ליטר

 + מטען למכשירי קשר + אלונקה + תיק חובש+ זרקאור

בג'יפ נהג מקצועי בשטח שיודע לקרוא מפה עם גישה של מנהלן ( במידת הצורך

"שטח" תציע מנהלן מנוסה עם כל הציוד הנלווה לג'יפ)

קשר - פלאפון לוויני אחד / מכשירי קשר כמספר החוליות + הנחיה מ"שטח" / מטענים למכשירים

צוות חובש עם ציוד מתאים, נושא נשק אחד לכל קבוצה בעיקרון כמה שיותר אנשי

צוות הקבועים של החניכים.

להלן התארגנות מנהלתית וביצועית לקראת סדנת הישרדות

"שטח" חברה פטורה מ- מ.ע.מ. מספקת קבלות

הדרכה- מדריך "שטח"- עד 20 חניכים - עלות 1500 ₪ ליממה בשטח

הכנה-  מדריך "שטח" – לכל גודל קבוצה -  עלות 500 ₪ + נסיעות

ציוד ומנהלות שהגוף המשתתף בסדנה אחראי להם

ציוד אישי לכל משתתףלפי רשימה שתקבלו מאיתנו.

מזון – בנוי לחוליות לפי רשימה מאיתנו, עלות כ10 ₪ ליום

הסעות – הלוך לעין גדי, חזור ממצדה.

רכב מנהלה – ג'יפ + עגלה + כלי מים בכמות מס. משתתפים X10 ליטר

 + מטען למכשירי קשר + אלונקה + תיק חובש+ זרקאור

בג'יפ נהג מקצועי בשטח שיודע לקרוא מפה עם גישה של מנהלן ( במידת הצורך

"שטח" תציע מנהלן מנוסה עם כל הציוד הנלווה לג'יפ)

קשר - פלאפון לוויני אחד / מכשירי קשר כמספר החוליות + הנחיה מ"שטח" / מטענים למכשירים

צוות – חובש עם ציוד מתאים, נושא נשק אחד לכל קבוצה בעיקרון כמה שיותר אנשי

צוות הקבועים של החניכים.

השרדות - מנהלה ועלות

 052-5242529

 052-5242529